බොරු වියදම් නොකර, මගුල් ගෙදරට ආපු හැමෝටම අනෝදා පැල දුන්න අපුරු විවාහය

    0
    58

    විවාහ උත්සව ගන්නවා කියන්නේ ලොකේම ඇති වෙලා තියන අමුතුම රැල්ලක් අධික වියදම් දරලා රැල්ලට විවාහ උත්සවය ගන්න කාලයක කෙරුන අපූරු විවාහ උත්සවයක් ගැන දැනගන්නට ලැබුනා. වියදම් අඩුවෙන් දරලා පුංචිවට ගත්ත මේ උත්සවයේ මනමාළයා විසින් අපූරු ක්‍රියාවක් කරලා තිබුනා, ඒ උත්සවයට සහභාගී වුන හැමෝටම අනෝද පැල හිටවන්න දීලා මංගල උත්සවයට සහභාගී වූ අයෙක් ඒ පිළිබඳව සිය ෆේස් බුක් ගිණුමෙහි මෙසේ සටහනක් ද තබා තිබුනා.

    ආදර්ශයක් දුන්න තවත් අපේ කොල්ලෙක්, අද විවාහ දිවියට එලබුන අපේ Lasitha Thilina Munasinghe විවාහ උත්සවයේම රටට වැඩැති යහපත් මගපෙන්වීමක් දුන්න.විවාහ උත්සවයට පැමිනි හැමෝටම අනෝද පැලයක් තෑගි කලා… ඒ පැලය අමතක නොකර හිටවන්න කියල හැමෝගෙන්ම ඉල්ලීමක් කලා…පැල සියගගනනක් බෙදල දුන්න.විවාහ උත්සවයත් දිවාරෑ පින් වැඩෙන රටට හිතැති පැමිනි අයටත් වටිනැති පින්කමක් කරල අපි පුලුවන් තරම් වවමු කියන ආදර්ශයක් දුන්න අපේ එකා ගැන අපිට ආඩම්බරයි

    මේ එම විවාහ උත්සවයේ ඡායාරූප කිහිපයකි.